UW ICT VRAAGSTUK

VRAAGT MIJN ERVARING

Onderstaand is een selectie van projecten, programma's en opdrachtgevers opgenomen.

 • Image

  A-Select open source

  Ambassadeur en trekker van het open source (federatieve) authenticatie- en autorisatieproduct A-Select.
 • Image

  Agentschap NL / RVO.nl

  Enterprise Architect voor Agentschap NL / RVO.NL en mede betrokken bij de vorming van het Directoraat Generaal Uitvoering van Ministerie van EL&I.
 • Image

  Bibliotheek.nl

  Projectmanager voor leverancier VASCO die de authenticatievoorziening (toegangslaag) realiseert voor Bibliotheek.nl.
 • Image

  EduGAIN

  Architect bij de concept- en visievorming voor federatief identificatie- & authenticatiesysteem voor hoger onderwijs en onderzoek in Europa.
 • Image

  Fruitpunt.nl

  Conceptontwikkeling en beheer van een informatiesysteem gericht op vochtdeficiet, gewasontwikkeling en ontwikkeling van plagen en schimmels.
 • Image

  Hogeschool Utrecht

  Technische support op identificatie- & authenticatiesysteem.
 • Image

  Kennisnet

  Architect bij de concept- en visievorming voor centraal identificatie- & authenticatie & autorisatiesysteem Entree.
 • Image

  Middelenpakket.nl

  Bedenker van het concept en eigenaar van een voorziening voor gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.
 • Image

  Ministerie van Binnenlandse Zaken

  Projectmanager voor de ontwikkeling van de e-Overheidsbouwsteen Persoonlijke Internet Pagina / MijnOverheid.nl.
 • Image

  Ministerie van Binnenlandse Zaken

  Projectmanager ontwikkeling Eenmalige Inlog voor DigiD Burgers. Programmamanager ICTU programma Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.
 • Image

  Ministerie van Economische Zaken

  Projectmanager van ICTU programma eOverheid voor Bedrijven, met projecten zoals Antwoord voor bedrijven en eHerkenning.
 • Image

  Ministerie van VWS

  Senior specialist identificatie en authenticatie voor het CIO-office van het Ministerie van VWS.
 • Image

  Raad van State

  Technische support op vraagstuk rondom identificatie- & authenticatie (Single Sign-On)
 • Image

  Stichting ICTU

  (o.a.) MT-lid, teammanager, programmamanager ICTU Cluster Bedrijven, met programma's zoals Antwoord voor bedrijven, eHerkenning, eloVOG
 • Image

  SURFnet

  Architect en projectleider bij concept- en visievorming en ontwikkeling van de federatieve identity-management voorziening SURFfederatie.
 • Image

  SURFnet

  Management consultant bij de uitwerking van de visie op centrale(re) onderwijsidentiteit (eduID) en pilots met eID (Idensys en iDIN) in het hoger onderwijs en onderzoek.
 • Image

  SURFnet

  Management consultant voor het schrijven van whitepaper over digital badges en micro credentialing voor hoger onderwijs, gericht op begripsvorming en besluitvorming.
 • Image

  Registratie App

  Bedenker van het concept en eigenaar van een Mobile App voor registratie van bedrijfsbezoeken en begeleiding van (fruit-)teelt.